Sairon da caverna

camiñaron atravesaron

construiron novas guaridas

co que fora: adobe, merda

talaron árbores

incendiaron

ergueron graneiros

pecharon bestas

avanzaron en círculos

en elipses

alzaron con escadras

e cartabóns plantas

e alzados

atrancaron vedaron

coutos acoutados

lama e trincheiras

descubriron o cemento

e o aillante

pecharon en cubículos

cociñas ranchos

castelos labirintos

minotauros cancerbeiros

policía e rañaceos

que apuntaban a deus

e ao cosmos enteiro

subdividiron e multiprocrearon

ao cadrado

con cabalos de troia

situados en casas e descasas

multireferencias

menos árbores

guindastres, canles, veciñanzas con espellos

un mundo, dous mundos, tres mundos…

Un muro, dous muros, tres muros…

Construcións que refuxian a escuridade

e o descoñecemento

logopedas e psicopeda-gogos

encangáronse de advertir este devir

esteticiéns da palabra e a porcelana

vociferan infinitamente

por entre as sombras

dos inexistentes arrecifes de vida.

San Salvador é capital do Salvador.