Esta era unha persoa que non quería a mazá

prefería seguir tendo sede

ata crucificarse no mar.