A maioría de pensamento que produzo é spam

aínda non sei como eliminalo a estas alturas

queda acumulado no buffer e non dou feito

pola noite a xestionalo converténdose en

pesadelos vertixinosos que xeneran de novo

unha morea de pensamento que a maioría é spam

que aínda non sei como eliminalo e a estas

alturas queda acumulado no buffer e non dou

feito a eliminalo converténdose en vertedoiro

de pesadelos que a maioría é spam de novo

converténdose pola noite e non dou feito co

pensamento a xestionalo no buffer a estas

alturas aínda a maioría de novo queda

acumulado converténdose en spam unha

morea de pensamento e non sei…