Dá igual aos colexios aos que nos mandaran

Dá igual que fixeramos a mili ou non

Dá igual todo ou nada dá igual

O que sí non dá igual é o apelido rockefeller.