Escribiu dez mil poemas

abandeiraba a corrente

da poética da experiencia

mais os seus poemas

eran considerados

como malos poemas

as súas experiencias

foran traumáticas