Estou paralizado

redes sociais

tabaco

máscaras

berros e abusos

sen saídas

presionado

aillado

calor

comida

sen saídas

agardando

non sei que

de verdade

incomprendido

sentindo

a hipocresía

redes sociais

tabaco

estou paralizado