A psicanálise do prexuízo

prexulga e xulga

axuda a xulgar ao prexuízo

dos demais contra o prexuízo dun

psicanálise dun prexulgar aos demais.