Delirios de margaridas

delirios de rosas

delirios con espiños

delirios de noite

delirios e de estrelas

están inzados os camiños.