Pero penso que forma parte da orquestra

Infundir medo co instituto armado

Consentido, necesario

Poñer desorde revoltar as augas

Ganancias polo menos a curto prazo

Frío intenso nadal en familia

Cristos en belén

O xeo derrétese de rabia

Os instigadores pagaráno coa subida do mar

Sálvese quen poida

Mais aquí non se salva nin dios…