No meu escaparate

hai “amizades”

no meu escaparate

hai viaxes

no meu escaparate

envexa

no meu escaparate

hai instantáneas

no meu escaparate

policía

no meu escaparate

hai soberbia

e ignorancia

no meu escaparate

hai doctrina

no meu escaparate

hai “meme-heces”

no meu escaparate

hai psicoloxía barata

e perigosa psicoloxía

no meu escaparate

hai baleiro e a nada

no meu escaparate

hai ollos que ven e non miran

que miran e non ven

no meu escaparate

hai un talibán

no meu escaparate

consignas

no meu escaparate

cultura de altura

que marea

no meu escaparate

feiras e mercados

no meu escaparate

todo a cen

no meu escaparate

hai virus e bacterias

no meu escaparate

vomito

no meu escaparate

cágome e limpo

no meu escaparate

o limbo

no meu escaparate

así son como debe ser

no meu escaparate

animais de toda pelaxe

no meu escaparate

encántasme e enóxasme

no meu escaparate

solidario

no meu escaparate

que risa que pranto

no meu escaparate

espanto macabro

no meu escaparate

líbido rezumando

no meu escaparate

thánatos o bárbaro

no meu escaparate

chovendo

no meu escaparate

fumando

no meu escaparate

desexando

no meu escaparate

mercando

no meu escaparate

controlando

no meu escaparate

controlado

no meu escaparate

inmóbil

no meu escaparate

mobilizado

no meu escaparate

iso e ao contrario

no meu escaparate

citas e contos

no meu escaparate

diagramas en branco

no meu escaparate

soñando

no meu escaparate

babexando

no meu escaparate

doendo

no meu escaparate

danado

no meu escaparate

a rúa chea de escaparates

no meu escaparate

… minutos musicais

no meu escaparate

poemas con e sen voz

no meu escaparate

un poema atroz

no meu escaparate

pechando

a sesión e caderno

da bitácora do

meu escaparate

espello de min e de tantos