onte maldecíronme

por riba

de estar maldito

nesta cidade maldita

nesta cidade

os benditos calan

aceptan

á cidade maldita

os que erguen

algo a voz

pouco viviron

e vivirán nela

nesta cidade maldita

hai xente leda

porque sexa así

só flúen as mercadorías

e a maleficencia

amparados por dona amparo

a virxe dos bastardos

desfán destrúen

traban e constrúen

os catro máis ún

queren construír

no seu beneficio

a xente cala

os benditos calan

só abren algo o pico

os malditos de postín coa boca pequena

aquí veu moita xente de fóra

procurar a vida

non poden protestar!

os e as vellas caeron

e caen coma moscas

non poden protestar!

centos e milleiros

da miña xeneración e outras

marcharon e marchan

non queren e non quixeron protestar!

que máis quedamos

funcionarios enchufados

xente nova perdida

barrigas enchidas

e políticos tolos

de toda clase de signos e cores

e outras raras partidas

esta cidade maldita

é un experimento nilhista

con violencias inusitadas

caldo de cultivo

de fascismos

aínda que falen o galego

esta totalitaria cidade

nútrese en amplas terrazas

de pensións, subvencións

corrupción e narcotráfico

a maldita cidade

encabezada nesta era por un ariete estaca

arrodeado de matóns do tres ao cuarto

pero no fondo esta cidade

diríxena provincianos

que non concelleiros

que xogan coa xente

esta cidade maldita

de paso

quen estaciona nela dase conta

do que pasa

nesta cidade maldita

hai un reducto de pedras

para a disidencia

que un día será especulado.